Sibiu Chamber of Commerce, Industry and Agriculture

Sibiu Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası, kazançlı olmayan, kamu yararına, sivil ve politik olmayan bir kuruluştur. Ana görevi yerel ve bölgesel iş ortamı çıkarlarını temsil etmek ve teşvik etmektir.
Sibiu Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası'nın KOBİ'ler, büyük ve çok büyük şirketler, meslek ve işveren kuruluşları yetkili gerçek kişiler, aile dernekleri, küçük ve orta ölçekli işletmeler, büyük ve çok büyük şirketler, profesyonel ve işveren kuruluşları gibi alanlarda faaliyet gösteren yaklaşık 500 üyesi vardır. Üye şirketler, gayri safi ürünün yüzde 80'inden fazlasını ürettikleri ve Sibiu İlçesinin işgücünün yüzde 70'inden fazlasını istihdam ettikleri için oldukça temsili şirketlerdir.
Sibiu Ticaret ve Sanayi Odası, yeni teknolojilerin araştırma merkezlerinden ve akademik kurumlardan şirketlere aktarılması konusunda Sibiu Lucian Blaga Üniversitesi ile Mesleki Eğitim Konsorsiyumu ile stratejik bir işbirliği yapmaktadır.


cfcu euroch atso bosa bingöl clasi Stevaine civils Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

© 2019 Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası

Bu web sitesi Avrupa Birliği finansal yardımıyla oluşturulmuştur. Bu web sitesinin içeriğinden sadece Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası sorumlu olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşerini yansıtmamaktadır.